Дарителството е темата на новия брой на Политики
19.03.2007

Размерът на корпоративните дарения в България непрекъснато нараства, макар и значително да отстъпва на размера на корпоративните дарения, направени в Централна и Източна Европа. През миналата година първите десет корпоративни дарители у нас са предоставили близо 1 410 000 евро. За сравнение, първите 10 корпоративни дарители в Чешката република са предоставили над 25 и половина милиона евро, сочат резултатите от сравнителното изследване, направено от Български дарителски форум и негови сродни организации от Централна и Източна Европа.

Това е една от основните теми в последния брой на Политики, електронно издание на Институт "Отворено общество" - София. Броят, който е посветен на дарителството, отделя внимание на съвременните тенденции в благотворителността в страните от бившия комунистически лагер и прави сравнителен анализ между филантропията в САЩ и България.

Успоредно с това Политики отделя внимание и на съществуващите законодателни пречки пред частната филантропия в България и на системното пренебрегване на независимите фондации от страна на държавата като необходим и равностоен партньор в създаването на активно гражданско общество.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us