"Отворено общество" и Университетът в Кеймбридж
подпомагат клубове "Активно учителство"
19.03.2011

РИО–Велико Търново и Институт "Отворено общество" организираха семинар за представяне на иновативни учителски практики за оказване на професионална подкрепа за развитие на педагогическите екипи.

Боян Захариев, директор на Програма Управление и публични политики на Институт "Отворено общество" представи пред повече от 50 образователни експерти от РИО – Велико Търново и неправителствени организации, директори на училища и главни учители от област Велико Търново подхода "Активно учителство", който стимулира учителите да търсят решения за ситуации и проблеми, възникнали в ежедневната им практика.

Непрестанно учещият се учител е професионалистът, без който и най-добрите образователни закони няма да променят към по-добро развитието на училищното образование в България. Обменът на професионални идеи и практики между учителите и повишаването на преподавателската квалификация стоят в основата на възстановяването на самочувствието и престижа на българския учител. Водени от тези убеждения, 20 учители от СОУ "Вела Благоева" – Велико Търново и СОУ "Максим Райкович" – Лясковец учредиха първите в страната клубове "Активно учителство".

Учителите вече са създали интернет базирана професионална педагогическа мрежа, в която всеки педагог споделя собствените си идеи за подобряване на работата с учениците, квалификацията на училищния персонал, работата с родителите и развитието на училището.

Един от ангажиментите на търновските активни учители е да описват процесите, които се случват по време на съвместната им работа и да ги споделят, така че да бъдат разбираеми и приложими и в други училища в цялата страна.

Процесът в България стартира като инициатива на екип от Институт "Отворено общество" с методическата подкрепа на проф. Дейвид Фрост и неговия екип от Университета в Кембридж, Великобритания и с участието на три пилотни училища: СОУ "Вела Благоева" – Велико Търново, СОУ "Максим Райкович" – Лясковец и 68 СОУ "Никола Обрешков" – София.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us