ЦЕУ предлага подготвителни курсове
за млади роми от Централна и Източна Европа
15.03.2011

Централноевропейският университет (ЦЕУ) в Будапеща, с финансовата подкрепа на Ромския образователен фонд, Програма "Ромски инициативи" на Институт Отворено общество и на частни донори, предлага 9-месечен подготвителен курс за обещаващи млади роми от Централна и Източна Европа, както и бившите съветски републики в Централна Азия. На одобрените кандидати се отпускат пълни стипендии, които покриват пътните разходи, обучението, квартирата, стипендия за храна и др.

Целта е в рамките на открит конкурс да се подготвят роми за международно образование (на ниво магистър) в ЦЕУ и в други престижни университети. Програмата е насочена към кандидати със специален интерес към социалните и хуманитарните науки. Тя включва:

  • Интензивна подготовка за избраната от студентите специалност: международни отношения и европеистика, право/права на човека, политология, социални изследвания на пола, публична политика, социология и др.
  • Адаптация към академичния живот на ниво магистратура
  • Повишаване на нивото на владеене на английски език чрез неговото интензивно изучаване с оглед обучение в магистърска програма на английски език
  • Създаване на академични умения на по-високо образователно ниво
  • Предоставяне възможност на студентите да подобрят своите познания по ромски език, история и култура.

В ЦЕУ преподаватели от 30 страни обучават студенти от 110 страни. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и в Унгария.

Подробности, списък на необходимите и формуляр за кандидатстване можете да намерите на следния адрес: http://www.ceu.hu/rap-call

Краен срок за кандидатстване: 15 април 2011г.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us