Обучение "Структурните фондове на Европейския съюз"
10.03.2007

От 6 до 8 март 2007 г., Институт "Отворено Общество" – София организира обучение на тема "Структурните фондове на ЕС". Основен лектор беше Браян Харви, независим консултант от Ирландия. В обучението участваха повече от 30 представители на неправителствени организации от цялата страната, както и представители на държавни и местни институции като Министерство на вътрешните работи, Столична община, Фонд "Затворно дело", Национална служба "Полиция", Община Сливен.

Участниците в семинара бяха запознати с историята, политиките и институциите на ЕС, както и с начините на вземане на решения в организацията. Основен интерес предизвика сесията за Европейските фондовете, по които организации и институции от България ще могат да кандидатстват за усвояване на средства.

Браян Харви работи предимно в областите социална политика, бедност, социална изолация, равни възможности, европейска интеграция. Работи за доброволчески и неправителствени организации, държавни институции, тръстове и фондации в Ирландия, Великобритания и континентална Европа. Браян Харви е автор на наръчник за управление на структурните фондове.

Обучението "Структурните фондове на Европейския съюз" беше организирано в рамките на проект "Обучения за ромски НПО и експерти работещи по въпросите на малцинствата за кандидатстване и усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС", изпълняван от Институт "Отворено Общество", програма "Управление и публични политики".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us