Обучение по подготовка на европейски проекти
05.10.2010

Институт "Отворено общество" и Сдружение "Свят без граници" организираха обучение на тема "Подготовка на европейски проекти" за представители на неправителствени организации и публичната администрация от Стара Загора, Сливен, Враца, Хайредин, Бяла Слатина, Ботевград, Бургас, София и Ямбол. Целта на обучението беше да изгради базови знания и практически умения за разработване и управление на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и насочени към решаването на проблеми, свързани с интеграцията на ромите.

В продължение на три дни чрез интерактивни методи на обучение, включващи лекции, дискусии и практически упражнения, участниците получиха базисни знания, необходими за изготвяне на проектни предложения по оперативните програми и изградиха умения за организиране на местните общности в процеса на разработване на проекти и планове за развитие.

Обучението се организира в рамките на проект "Платформа за създаване на проекти", част от международната инициатива „Максимални ползи за ромското включване от структурните фондове на Европейския Съюз”, която се ръководи от Инициатива местно управление и реформа на публичните услуги на Институт "Отворено общество" – Будапеща.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us