Институт "Отворено общество" помага на МТСП да възстанови
безплатната храна за най-бедните българи
12.07.2010

Програмата на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за предоставяне на безплатна храна на най-бедните българи ще бъде възстановена през есента с помощта на целево дарение от Институт "Отворено общество" - София. Дарението е в размер на над 1 300 000 лева (870 000 долара) и ще послужи за финансиране на дейността на "Обществените трапезарии" през месеците октомври, ноември и декември на 2010 година. МТСП се ангажира да осигури средства за дейността на трапезариите през периода януари-март 2011 година от бюджета на министерството, както и да предвиди възможността за продължаване на програмата и през зимата на 2011-2012 година.

Както и през предходната зима, обществените трапезарии ще предоставят ежедневно безплатна топла храна в продължение на 6 месеца на над 11 хиляди души в уязвима социална ситуация, включително бездомни и скитащи деца, самотни пенсионери и социално слаби семейства. Услугата ще се предоставя в над 300 населени места от около 140 обществени трапезарии.

Изследване, проведено съвместно от Институт "Отворено общество" и Световната банка, показва, че в условията на икономическа криза 50% от най-бедните домакинства в страната са принудени да ограничат консумацията на основни храни, а 20% от тях съобщават за пропуснати хранения през деня. Според данните от недохранване потенциално могат да бъдат засегнати около 150 хиляди български граждани. Настоящият проект ще позволи да се окаже пряка подкрепа на над 11 000 от най-уязвимите сред тях.

Дарените от Институт "Отворено общество" средства се отпускат в рамките на извънреден фонд, създаден от Джордж Сорос с цел да подпомага най-уязвимите групи от обществото в усилията им да се справят с негативните ефекти на глобалната икономическа криза. До края на 2011 година се планира от извънредния фонд да бъдат предоставени помощи в размер на 100 милиона долара за финансиране на анти-кризисни инициативи в 20 държави от Централна и Източна Европа.

Институт "Отворено общество"- София е създаден през 1990 година. За 20 годишния период на своята дейност в България той е предоставил над 115 милиона долара за финансиране на над 19 хиляди проекта за демократизиране на обществото, разширяване и гарантиране на гражданските свободи, устойчиво развитие на гражданското общество, модернизиране на образованието и здравеопазването, европейска интеграция и регионално сътрудничество.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us