Пълни стипендии за роми
в Централноевропейския университет – Будапеща
07.06.2010

Централноевропейският университет – Будапеща, с финансовата подкрепа на Ромския образователен фонд и на частни донори, предлага 9-месечен подготвителен курс за обещаващи млади роми от Централна и Източна Европа. Пълните стипендии покриват пътните разходи, обучението, квартирата, стипендия за храна и др.

Целта е в рамките на открит конкурс да се подготвят роми за международно образование (на ниво магистър) в ЦЕУ, университети в Северна Америка или Западна Европа. Програмата е фокусирана както върху подготовката по английски език, така и върху подготовката в различни академични области. Тя включва:

 • Посещение на семинари/лекции по основните магистърски програми на ЦЕУ
 • Интензивна подготовка за избраната от студентите специалност
 • Адаптация към академичния живот на ниво магистратура
 • Повишаване на нивото на владеене на английски език с оглед обучение в магистърска програма на английски език
 • Създаване на академични умения на по-високо образователно ниво.

Курсът започва през м. октомври 2010 и ще приключи през пролетта на 2011 година.

Курсът представлява комбинация от:

 1. Обучение в отделни дисциплини: право/права на човека, социология, социални и културни изследвания на пола, политология, публична политика, международни отношения и европеистика, и др.
 2. Общо обучение в областта на социалните науки
 3. Академични курсове
 4. Aкадемично писане
 5. Обучение по английски език

Кой може да кандидатства?

Млади роми от Централна и Източна Европа, които имат:

 • Завършено висше образование в каквато и да е област (за предпочитане социални и хуманитарни науки)
 • Силен интерес към продължаване на образованието в по-висока степен
 • Владеене на английски език на ниво най-малко pre-intermediate
 • Желание за обучение в мултикултурна среда

Тук можете да намерите списък на необходимите документи за кандидатстване, както и апликационна форма.

Още информация по темата можете да откриете на страницата на Roma Access Program 2010-2011.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us