Две трети от българите изпитват бремето на кризата
27.05.2010

Две трети от българските граждани живеят реално в криза. Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" – София, който представи основните данни от национално представително изследване на Института за икономическите и политическите нагласи на населението.

На въпрос "Как бихте определили положението в страната в момента?" над 60 на сто от анкетираните отговарят "непоносимо, нетърпимо". Същевременно броят на хората, които определят положението като "нормално, добро" е намалял повече от два пъти от февруари 2009 до март 2010: от 9.6% на 4%.

 

На този фон се е задълбочила поляризацията в обществото по отношение на антикризисните мерки, които правителството предприема или трябва да предприеме, изтъкна Стойчев. Ако преди година около 45 на сто от анкетираните не са знаели какви мерки предприемат управляващите, сега този процент е спаднал до 14. Същевременно за една година рязко се е повишил броят на хората, които не одобряват антикризисните мерки – от 16.6 на над 30 на сто.

 

Още акценти от презентацията на Георги Стойчев можете да прочетете тук.

Най-бедната прослойка от населението понася най-тежко понася бремето на кризата, заяви Боян Захариев, програмен директор в Институт "Отворено общество". В своята презентация той подчерта, че разбивката по доходни групи показва сериозна разлика между оптимисти и песимисти по отношение на кризата. През последните три години България е станала третата страна в Европа, където разслоението между бедни и богати е най-сериозно.

Изследването на нагласите на населението към икономическата ситуация в България и публичните политики в условията на икономическата криза беше проведено от екип на Институт "Отворено общество" - София с ръководител Алексей Пампоров в периода 12 март – 28 март 2010г. Пампоров представи новата интернет страница на Института – www.opendata.bg, където могат са публикувани данни от всички изследвания на "Отворено общество" през последните три години.

Пълен запис от пресконференцията на “Отворено общество” можете да чуете тук.

Интервю с Боян Захариев, програмен директор в Институт "Отворено общество" пред програма "Христо Ботев" на БНР.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us