РОФ обявява конкурс за членове на Национална комисия
04.05.2010

Фондация Ромски образователен фонд (РОФ) обявява конкурс за две позиции на членове на Националната комисия за избор на стипендианти като част от Стипендиантските програми на РОФ за България.

Позицията е за извършване на консултантска дейност на краткосрочен договор с възможност за подновяване.

Кандидатите трябва да са български граждани, да притежават магистърска, докторска или равностойна образователна степен, да имат поне две години опит в областта на образованието или правителствения/не-правителствения сектор, да владеят отлично български и английски език.

Още за условията на конкурса можете да прочетете тук.

Крайният срок за подаване на документи е 31 май 2010г.

Фондацията Ромски образователен фонд има за цел премахването на различията между образователните нива на ромите и на останалите членове на обществото.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us