Информационна кампания за ромска стипендиантска програма
28.04.2010

Стартира информационна кампания на Институт "Отворено общество" – София по повод втората година от Стипендианската програма за студенти по медицина от ромски произход и лекари-специализанти. Програмата е подкрепена от Институт Отворено общество – Будапеща и Ромски Образователен фонд.

Стипендиантската програма е първата по рода си в региона и е насочена към подпомагане обучението на лекари и медицински сестри от ромски произход. Програмата има за цел да подобри предоставянето на здравни грижи посредством преодоляване на дискриминацията в системата на здравеопазването и предоставяне на примери за подражание, които да мотивират младите роми да се насочат към кариера в здравеопазването.

Стипендиантската програма "Ромско здравеопазване" е изградена от три взаимно подсилващи се компонента:

  • стипендии за студенти във висши медицински училища, професионални училища и колежи, както и за лекари-специализанти, които покриват таксите за обучение и разходите за издръжка;
  • наставничество на стипендиантите от страна на наставници/ординатори;
  • обучение в застъпничество както на стипендиантите, така и на наставниците;
  • публично представяне на Програмата.

През изминалата година 23 изявени младежи от ромски произход, с високи академични постижения и желание за продължаване на образованието си в медицински университети и колежи, получиха подкрепа за това.

Целта на информационната кампания е да бъде разпространена информация сред потенциалните кандидати и завършващите ученици относно условията за кандидатстване и участие в стипендиантската програма.

Информационната кампания стартира в Кюстендил (27.04.2010 г.) и ще продължи със срещи във Варна (03.05.2010 г.), Велико Търново (04.05.2010 г.), Ямбол (05.05.2010 г.), Видин (10.05.2010 г.) и Пловдив (11.05.2010 г.)

За допълнителна информация потърсете Веска Карастоянова (veska@osi.bg) и Виждан Миланова (vmilanova@osi.bg)

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us