Стартира новият информационен сайт на Институт "Отворено общество" – София
20.02.2007

Стартира новият информационен сайт на Институт "Отворено общество" – София. Страницата ще представя навременна и изчерпателна информация за дейностите на Института, както и за екипа и експертите, ангажирани с реализирането на неговите проекти. На адрес www.osi.bg интернет потребителите ще могат да се осведомяват за предстоящите събития, организирани от Института и неговите партньори в мрежата на "Отворено общество", ще имат достъп до продуктите на организацията (доклади, изследвания, стенограми от важни семинари и конференции) и ще бъдат своевременно информирани за всички възлови новини от неправителствения сектор.

Предвид огромния обем от дейности през последните 17 години от съществуването си и серията от трансформации, които Институт "Отворено общество" - София претърпя през този период, голяма част от информацията, свързана с дейността на организацията, все още не е достъпна в електронен вид. Екипът ни се ангажира да актуализира тази информация във възможно най-кратки срокове.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us