Нова стипендиантска програма за
студенти по медицина от ромски произход
11.02.2010

Институт "Отворено общество" - София в сътрудничество със Стипендиантската програма на Фонда за ромско образование реализират съвместно Стипендиантската Програма "Лидери в здравеопазването: ново поколение от професионалисти в здравната система". Тя е разработена в изпълнение на международната инициатива "Десетилетие на ромското включване 2005–2015 г." и представлява първата по рода си програма в Централна и Източна Европа.

Програмата е насочена към ромски студенти, които учат във висши медицински училища, в професионални медицински училища (колежи за медицински сестри и акушерки, медицински училища), както и към лекари-специализанти, които се обучават в акредитирани от Министерство на образованието и науката на България учебни заведения и показват отлични постижения в професионалната си кариера.

Подборът на бенефициентите се осъществява посредством прозрачен процес на разглеждане на кандидатурите като се вземат предвид академичният успех, извънучебните дейности, потенциалът за лидерство и мотивацията и демонстрираният интерес за работа с ромските общности.

Кампанията за набиране на кандидат–студенти и студенти за академичната 2010 – 2011г. ще продължи до 30 май.

Тук можете да намерите:

Подробна информация за кампанията и документи за кандидатсване, можете да намерите на http://romaeducationfund.hu/, или www.soros.org/initiatives/health/focus/roma

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us