Конкурс за стипендии за обучение в University College London
14.02.2007

Институт "Отворено общество" обявява конкурс за стипендии за обучение в University College London, School of Slavonic and East European Studies в
следните магистърски програми:

  • политическа икономия на Русия и Източна Европа;
  • политика, сигурност и интеграция;
  • изследвания на Централна и Югоизточна Европа

Срок за кандидатстване:

  • 21 февруари- директно за прием в UCL-SSEES (www.ucl.ac.uk)
  • 21 февруари- за стипендия в Институт “Отворено общество-София”

Подробности и формуляри за кандидатстване се получават на адрес: Институт "Отворено общество" - София, ул. Солунска 56, София 1000, тел.: 02 930 66 40, поща: vkarastoyanova@osf.bg


 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us