Macro Watch: Необходими са смели реформи
23.11.2009

В развитието на европейската, а и на българската икономика, се наблюдават редица позитивни тенденции, но рисковете остават. Необходими са смели реформи, които да подобрят бизнес средата и ефективността на публичния сектор. Около това мнение се обединиха икономистите от Macro Watch по време на пресконференцията "Една година криза".

Въпреки засилването на бюджетната дисциплина и постепенното възстановяване на доверието в българската икономика, ще са необходими допълнителни усилия, за да се постигне по-голям приток на чужди капитали към страната.

На този фон национално представително проучване на общественото мнение, проведено от Институт "Отворено общество" през октомври тази година показва, че пикът на страховете, свързани с ефектите на икономическата криза, е преминал. Делът на хората с оптимистични очаквания за икономическата ситуация, е три пъти по-голям отколкото през март и достига най-високото си ниво от началото на кризата. Оптимизмът за бъдещето обаче се дължи не толкова на икономически, а по-скоро на политически фактори, свързани с избора на новото правителство, сочат данните.

Изследването показва още, че кризата засяга най-силно активните хора на възраст между 30 и 60 години, а най-малко пенсионерите и хората над 60 години. Основният ефект на кризата се изразява в увеличаването на безработицата и страхът от безработица, но и тук пикът на негативните очаквания е преминал. Доверието в банковата система, валутния борд и българския лев е стабилно. Нуждата от антикризисни мерки остава висока, но голяма част от гражданите са неосведомени за техния характер.

Според икономистите от Macro Watch най-лошите сценарии за кризата в България – този на МВФ, както и на други външни анализатори, не са се реализирали. Възстановяването обаче няма да дойде чрез популярни "рецепти" като натиск върху банките. То изисква благоразумна политика и избягване на популистки ходове.

Macrо Watch е инициатива на Институт "Отворено общество" – София, която започна през 2007 година и чиято цел е периодично да анализира икономическата ситуация и рисковете пред страната.

В ноемврийското издание на Macrо Watch участват Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество", Георги Ангелов, старши икономист на Института, Лъчезар Богданов, управляващ съдружник в Industry Watch, Георги Ганев, програмен директор в Центъра за либерални стратегии, Димитър Чобанов от Института за нов икономически напредък и Георги Прохаски, председател на Центъра за икономическо развитие.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us