Международна конференция "Семена на промяната"
14.10.2009

На 14 октомври в Букурещ започва тридневна международна конференция под надслов "Семена на промяната" (Seeds of Change), организирана от Международната асоциация "Стъпка по стъпка". Конференцията е посветена на политиките за ранното детство. Пред конференцията ще говорят водещи изследователи и преподаватели от европейски и американски университети и изследователски центрове, включително американският икономист, лауреат на Нобелова награда Джеймс Хекман, който има принос за разработването на нови иконометрични модели за анализ на ефектите от инвестирането в ранното образование на децата.

Боян Захариев, директор на Програма "Управление и публични политики" към Институт "Отворено общество-София" ще участва в една от работните сесии с презентацията Пари, за да растеш, пари, за да се учиш. В нея се засяга въпросът за нарастващите различия в доходите, които са особено неблагоприятни за семействата с две и повече деца. Данните за участие в ранното предучилищно образование ясно показват различията по социално-икономически статус и илюстрират, че образователната и социалната система фактически не могат да гарантират равния достъп до образование.

Представянето е в рамките на проект за разработване на поредица от аналитични доклади за ранното детство в България, възложени на Институт "Отворено общество" - София от УНИЦЕФ.

Повече за конференцията може да прочетете тук http://www.issa.nl

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us