Стипендиантска програма за изучаване на английски език
12.10.2009

Програма "Ромски инициативи" на Институт "Отворено общество" (Будапеща) и Центърът за развитие на регионални политики (София) обявяват стипендиантска програма за 8-месечно интензивно изучаване на английски език в Американския университет в България. Обучението ще стартира на 19 януари 2010 в Благоевград. Апликационни форми се приемат от млади роми с висше образование, граждани на държава-членка на ЕС и участващи в Десетилетието на ромското включване.

Подробно описание на програмата и условията за кандидатстване на български език можете да намерите в описание на програмата и апликационен формуляр.

Списък на всички задължителни апликационни документи на български език:

  • Апликационна форма
  • Копие на дипломи за средно и за висше образование (за кандидати, които са завършили висшето си образование, но все още не са получили диплома, е достатъчно да представят уверение от съответния ВУЗ за завършена степен. В определени случаи могат да бъдат приети студенти, които са записани във ВУЗ и са завършили поне 75% от образованието си.)
  • Две препоръчителни писма.
  • Есе – кандидатът с приблизително 1000 думи следва да обясни мотивите си за кандидатстване за обучението по английски език.
  • Автобиография в стандартна форма за ЕС (Europass CV), която можете да получите тук

Пълният списък с апликационни документи можете да изпратите по електронна поща, обикновенна поща или по факс до 23 октомври 2009.

Roma Initiatives
Open Society Institute Budapest
Oktober 6 u.12
H-1051 Budapest Hungary
E-mail: rio@osi.hu
Fax: +361 327-3841

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us