Конкурс за кандидат-студенти по медицина от ромски произход
12.10.2009

Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" обявява конкурс за избор на 30 кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България. Обучението се реализира по проект, финансиран от Ромския образователен фонд.

Ромският образователен фонд финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които биха желали да се явят и съответно да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2009-2010 са в ХІ или ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 2 години.

Краен срок за кандидатстване: 25 октомври 2009.

Документи могат да се подават :

  • В офиса на Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" на ръка или по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1303, бул. Стамболийски 81 В, ет. 2, ап. 4, Огнян Каменов, тел./факс 02 981 68 66
  • По електронна поща на адрес: cpetkova@gmail.com, okamenov@emphf.org и itournev@emhpf.org (всички задължителни документи трябва да са сканирани със съответен подпис и печат)

Повече за условията на конкурса можете да прочетете тук, а формуляр за кандидатстване можете да изтеглите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us