Децентрализацията като част от реформата в образованието
29.07.2009

В сравнение с повечето си европейски връстници, 15-годишните български ученици демонстрират много по-слабо развитие на умения и компетентности за практическо решаване на проблемни ситуации. Резултатите от международното изследване PISA от 2006 г. поставят България на предпоследно място сред страните от ЕС по качество и ефективност на образователните услуги. Освен това, в сравнение с повечето европейски държави, разходите за образование в България са по-ниски; налице са и слабости в усвояването на средствата за образование.

Това са част от констатациите в доклада "Децентрализация на училищното образование", който беше представен на публична дискусия в сряда, 29 юли, организирана от Институт "Отворено общество" – София, Столична община и Втора английска гимназия "Томас Джеферсън".

Експерти на "Отворено общество" представиха идеи за ускоряване на процеса на децентрализацията като необходима част от реформата в училищното образование. Моделът предвижда по-висока степен на свобода на училищата, която да им позволи да планират как най-адекватно да отговорят на нуждите на учениците, на очакванията на родителите и на националните образователни цели. Важна стъпка към гарантиране на успеха на децентрализацията е въвеждането на система за управление на качеството чрез самооценяване в училище и външна оценка на училищата, подпомагана от независим Национален инспекторат по образованието.

Експертите препоръчаха МОН да се насочи към нов подход на влияние върху качеството на образованието, като се откаже от претоварващата училища свръхрегулация и бюрократизация и като създаде независими механизми за оказване професионална и организационна подкрепа на училищата.

Моделът е разработен от учители, директори на училища и експерти в публичната администрация и неправителствени организации в рамките на проект за децентрализация на училищното образование в България, осъществяван от Гражданско дружество "Експертни анализи" и Институт "Отворено общество", с финансовата подкрепа на Инициатива за финансова децентрализация LGI/OSI – Будапеща.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us