Macro Watch: Валутният борд може да бъде застрашен
от небалансирани политики
30.06.2009

Валутният борд в България се радва на подкрепата на мнозинството сред електоратите на основните политически партии. Общественият консенсус по полза на борда е висок. Ако съществува някакъв риск за стабилността на валутния борд, то той се крие във воденето на небалансирани политики.

Това заявиха икономисти от групата Macro Watch по време на пресконференцията "12 години валутен борд: постижения и предизвикателства".

"Валутният борд ще бъде един от индикаторите за успеха или провала на следващото правителство", изтъкна Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт "Отворено общество" – София. Георги Ангелов, старши икономист на "Отворено общество" представи постиженията на борда от въвеждането му до наши дни. Същевременно той заяви, че през последните 4 месеца бюджетният излишък на страната постепенно се топи и че данъчните приходи рязко намаляват. Ангелов предупреди, че ако тази тенденция се запази и не се вземат мерки за затягане на бюджетната дисциплина, в средносрочен план стабилността на борда може да бъде поставена под въпрос. Подобна теза защити и Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. Той заяви, че единствената възможност за излизане от борда е да се вземе политическо решение по този въпрос. Ганев, подобно и на Лъчезар Богданов от Industry Watch, е на мнение, че правителството трябва да затегне бюджетната дисциплина, за да избегне лошите сценарии.

Пълен аудио запис от пресконференция на Macrо Watch можете да намерите тук, а стенограма - тук.

Macrо Watch е инициатива на Институт "Отворено общество" – София, чиято цел е периодично да анализира икономическата ситуация и рисковете пред страната.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us