Столичните ученици харесват училищата си
22.06.2009

Седем от всеки осем ученици от София определят като цяло избора си на училище като сполучлив. Удовлетвореността на родителите от избора на училище е дори още по-висока – над 90% от родителите са доволни от избраното училище, в което учи детето им. В същото време 38% от учениците заявяват, че ако имат възможност, не биха влизали в часовете на повече от половината си преподаватели.

Това сочат обобщените резултати от оценката на качеството на образователните услуги в столичните средни училища, които бяха представени на 22 юни, понеделник, в сградата на Столичната община. По време на презентацията експертите на Институт "Отворено общество" Илко Йорданов и Венцеслав Панчев запознаха директори на училища и представители на различни държавни и общински институции с разработения от "Отворено общество" модел и инструментариум за мониторинг и оценка на средните училища.

Резултатите от изследването показват още, че едва около една четвърт от учителите и малко над 1/3 от анкетираните директори смятат, че учебната година е била положителна за реформите в образованието. Делът на родителите, които смятат, че на децата им са били необходими частни уроци, достига 2/3 от анкетираните. Почти 2/3 от родителите пък признават, че през учебната година не стъпват в училище, освен ако не са специално повикани.

Представянето на резултатите от изследването и последвалата дискусия са част от проекта на Столична община и Институт "Отворено общество" - София "Система за мониторинг и оценка на качеството на образователните услуги в средните училища". Очаква се в проектът да продължи с включването на още от столичните училища в доброволното оценяване.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us