Изследване "Отпадащите роми"
10.06.2009

Кои са особеностите на образователната интеграция на ромите? Какви са предпоставките за отпадането им от системата на образованието? Какви са мерките срещу отпадането на ученици от етническите малцинства?

Отговори на тези въпроси потърсиха авторите на изследването "Отпадащите роми", осъществено с помощта на Институт "Отворено общество" – София в рамките на проект към Националния фонд за научни изследвания към МОН. Според Николай Тилкиджиев, Валентина Миленкова, Камелия Петкова и Наташа Милева една от основните причини за ранното отпадане на роми от образователната система се дължи на липсата на ясна и единна политическа воля, на национална стратегия и последователност. Авторите на проекта, които заедно с Алексей Пампоров от "Отворено общество" представиха изследването си, смятат, че по отношение на ромите се разчита само на външни донори и средства, като в същото време липсва обединяващата национална и държавна рамка. Резултатът от липсата на стратегии е, че социалното разслояване сред отделните индивиди получава статут на "етнически въпрос", смятат авторите. Политическият израз на подмяната на "социалното" с "етническото" пък са "етническите" квоти и назначения и появата на "привилегировани" етноси, което провокира и съответните негативни реакции.

Представянето на изследването "Отпадащите роми" се състоя в Центъра за култура и дебат "Червената къща".

 

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us