Интересът към проекти за интеграция на ромите изпреварва
отворените възможности по оперативните програми
20.05.2009

На заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси – Благоевград Боян Захариев, директор на Праграма Управление и публични политики в Институт "Отворено общество" – София, представи платформата за създаване на проекти "Структурните фондове на ЕС като средство за равноправна интеграция на ромите в българското общество". "Над 100 проектни инициативи от цялата страна са постъпили до момента за предоставяне на безвъзмездни консултации по Платформата", отбеляза Боян Захариев. Според него общините и гражданските организации са активни и значително изпреварват темповете, с които се откриват програмни възможности по оперативните програми и държавния бюджет.

В заседанието взеха участие Георги Кръстев, началник отдел "Интеграция на ромите", Дирекция "Етнически и демографски въпроси" към Министерския съвет и Доротея Дунчева, главен експерт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Те представиха основните предизвикателства пред политиките за интеграция и възможностите за финансиране на проекти по Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите. Георги Кръстев представи работата по създаване на нова рамкова програма за равноправна интеграция на ромите. В нея като основен принцип е прието разбирането, че на представителите на ромската общност трябва да се гледа не като на уязвима група, а като на един от ресурсите за развитието на страната.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us