Представяне на Платформа за създаване на проекти в Сливен
26.03.2009

Областният управител Христина Чолакова председателства първото за 2009 г. заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. В началото Илко Йорданов, експерт от Институт "Отворено общество" – София, представи платформата за създаване на проекти "Структурните фондове на ЕС като средство за равноправна интеграция на ромите в българското общество". Той сподели, че като новоприсъединила се към ЕС страна България все още се нуждае от подкрепа за развитие на капацитета за използване на средствата по Структурните фондове. Йорданов предложи Институт "Отворено общество" да консултира безвъзмездно проектни идеи, насочени към интеграцията на ромите във всички сектори на развитие, включени в националните оперативни програми, Националния план за развитие на селските райони и "Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Р. България". Илко Йорданов представи общите условия за участие на общини, НПО и бизнес организации от област Сливен, желаещи да получат безвъзмездна консултантска помощ при подготовка на проектопредложения за интеграция на ромите.

По време на заседанието бе представена и още една възможност за финансиране на проекти в областта на интеграцията на ромите. Жулиета Николова – програмен директор на Регионален център за икономическо развитие – Сливен, представи проект "Подобряване на условията на живот на ромите в България чрез инфраструктурни проекти", който се осъществява с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" – Будапеща. По него могат да кандидатстват общините – самостоятелно или в партньорство с неправителствени организации. Проектът е едногодишен с възможности за продължаване и за допълнително безвъзмездно консултиране. Проектите ще могат да се подават до 29 май т.г., като приоритет ще имат общини с разработена стратегия за интеграция на ромите.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us