Дискусионен форум за проблемите на децата в София
10.02.2009

Институт "Отворено общество" – София и Столичната община организират дискусионен форум, посветен на проблемите и благосъстоянието на децата в София. На него ще бъдат представени резултатите от изследване, проведено по инициатива на "Отворено общество", за качеството на живот на децата в столичния град. Информацията от изследването ще бъде използвана за създаването на общинска програма, която да обвърже Софийска община с ангажимент за провеждане на адекватна политика, насочена към повишаване благосъстоянието на децата.

Участие във форума, който ще се проведе на 11 февруари от 10 часа в сградата на Столичния общински съвет, ще вземат представители на общината, на държавните институции, неправителствени организации, както и членове на Консултативния съвет "Децата на София". Неговото създаване беше инициирано през миналата година от Столичната община и Програма "Управление и публични политики" на "Отворено общество". Основната цел на Консултативния съвет е да създаде дългосрочни общински програми за децата на София, които да ангажират администрацията с изпълнението на конкретни политики по отношение на децата на столицата.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us