България в ЕС: Две години по-късно и пътят напред
21.01.2009

"България не може да изиграе своята географска и политическа роля в ЕС докато не се пребори с корупцията и организираната престъпност", заяви заместник- председателят на Европейската комисия и отговарящ за правосъдие, свобода и сигурност, Жак Баро.

Господин Баро откри конференция "България в ЕС: Две години по-късно и пътят напред", домакинствата от Институт "Отворено общество" – София, в партньорство с Центъра за либерални стратегии и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Конференцията беше организирана с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в София и на нея присъстваха още комисар Меглена Кунева, министрите на правосъдието, на вътрешните работи и по европейските въпроси, председателите на върховни съдилища, главния прокурор и представители на съдебната власт и граждански организации.

 

Пред аудиторията Баро подчерта още: "Задачата на България е ясна – пълна независимост на съдебната система, прозрачност на следствието, борба с корупцията на всички нива и борба с организираната престъпност. Необходими са (съдебни) дела срещу големите фигури, за да се изчисти образа на България".

Конференцията имаше за задача да очертае възможните последици от забавените реформи в областта на правосъдието и вътрешния ред в страната и да създаде допълнителен стимул за ускоряване на процеса на модернизиране на правосъдието. Заради неуспехи в борбата срещу организираната престъпност и корупцията България е изправена пред риска не само от налагане на предпазни клаузи по договора с ЕС и неизпълнение на българските съдебни решения в другите страни от ЕС, но и от препятстване на по-нататъшната интеграция на страната в европейските структури и по-специално отлагане или забавяне на членството в Шенген и еврозоната. Последиците за бизнеса и гражданите от подобно развитие биха били изключително тежки.

Иво Прокопиев, председател на КРИБ, заяви: "Правосъдната система продължава да бъде бяло петно по отношение на средата за бизнес и инвестиции. В обществото няма усещане за бързо и справедливо правосъдие. По отношение на бизнеса има случаи, в които съдебни решения служат като инструмент за преразпределение на собствeност и преразпределение на пазарни позиции. Което безспорно е много опасно. Проблемът тук е липсата на политическа воля за промяна и реформа и донякъде обективна невъзможност за такава промяна."

 

Антоанета Приматарова от ЦЛС разви тезата за "приватизиране на членството на България в ЕС, при което ползите се виждат основно от политиците и организираната престъпност”, но все още не и от гражданите. Приматарова подчерта още значението, което има казуса на България по отношение на продължаване на разширяването на ЕС и към Западните Балкани: “Мисля, че това, което се случи с България, нейното приемане в ЕС и двете години след нейното членство има наистина огромно значение не само за България, но и за бъдещото разширяване на ЕС. ...Много изследвания казват, че Западните Балкани трябва да се държат на една ръка разстояние от членството и колкото се може повече то да се забави, защото иначе няма да приключат реформите в тези страни. ... Аз поддържам тезата, че ЕС може да влияе на процесите в страните и след тяхното членство, само че разбира се трябва да уточним начина. Той е по-различен, отколкото преди членството. България може да бъде използвана като пример, че ЕС може да влияе и трябва да влияе и от там да се обори грешния извод, че трябва да се забави разширяването със Западните Балкани".

 

В рамките на конференцията Иванка Иванова, Директор на Правната програма на Институт "Отворено общество" – София подчерта положителната роля на механизма, договорен между България и ЕС за сътрудничество и проверка на резултатите в борбата с организираната престъпност и корупцията. Тя посочи, че от интерес за страната е продължаване на срока на действие на този механизъм и след изтичане на договорените три години наблюдение. В същото време обаче Иванова подчерта, че предотвратяване на възможностите за извършване на злоупотреби и корупция е също толкова важна цел, както и наказване на престъпниците. Към механизма трябва да бъдат добавени цели и показатели, които да позволяват отчитане на усилията за превенция на корупцията и организираната престъпност и да държат сметка за специфичния начин, по който те влияят на политическата система в страната и нанасят вреди на почтения бизнес в определени сектори на икономиката. Такива мерки трябва задължително да включват повишаване на прозрачността в три основни области: при финансирането на политическите партии в страната, при изразходването на публични средства и по отношение на политиката по управление на човешки ресурси на МВР и Висшия съдебен съвет.

Пълен видео запис от конференцията можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us