Централноевропейският университет обявява
конкурс за стипендии и обучение
15.11.2008

Централноевропейският университет – Будапеща (CEU) обявява конкурс за стипендии и обучение в магистърски и докторски програми за академичната 2009-2010 година. Университетът приема молби по широк кръг от програми, в това число икономика, история, политически науки, философия, социология и антропология, правни изследвания, Gender Studies и др.

Още за условията на конкурса и крайните срокове за кандидатстване можете да намерите тук.

Институт "Отворено общество" – София предлага консултации за кандидатите от България. За контакти – тел.930 66 40.

CEU е основан през 1991 година. В него се обучават студенти от над 80 държави.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us