Финансиране на образованието по единен стандарт
11.11.2008

"Ефекти от прилагането на финансиране на образованието по единен стандарт". Това е темата на дискусията на 11 ноември в хотел Рила. Отправна точка е доклада за текущите проблеми в условията на реформа на финансирането на образованието в България, изготвен от полските експерти от Варшавския университет Ян Херчински и Миколай Хербст.

Докладът съдържа преглед на реформите във финансирането на образованието в България преди 1 януари 2007 г., текущите реформи по въвеждане на делегирани училищни бюджети в цялата страна, на Единни разходни стандарти (ЕРС) без междинни звена, както и правни изисквания за финансиране на училищата по формула на общинско ниво и либерализация на възнагражденията на учителите. На базата на съществуващите регламенти и статически данни, докладът анализира начина на разпределение на средствата за образование и дава препоръки.

"Въпреки че общата насока на тези реформи е разумна ..., някои от приложените решения и по-конкретно, концентрирането на редица реформи в кратък период от време, буди тревога", се казва в доклада, който препоръчва да се преразгледа механизма за разпределение на средства за общините.

"Изглежда, че България се е фокусирала върху финансовата страна на образователните реформи и сега трябва да хармонизира процесите на децентрализация на управлението и финансите", заключават авторите на доклада. Те препоръчват възможните сценарии за бъдещи реформи да се представят и обсъждат публично, а системата за финансиране да се обхване в законодателство, за да се гарантира нейната стабилност и предсказуемост. Основният аргумет е, че финансовите потоци за такива огромни пропорции и с такова дългосрочно въздействие, трябва да се регламентират в стабилни закони, с много по-дълъг от едногодишния период на действие на бюджетния закон.

Този доклад (пълния му текст можете да намерите тук) е изработен по проект "Оценка на ефектите от прилагането на единните разходни стандарти в образованието" на Институт "Отворено общество" – София и Инициатива за местно самоуправление – Будапеща (LGI-Budapest).

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us