Macro Watch: Маркоикономическите показатели на България
се подобряват, но рисковете остават
06.07.2008

Макроикономическите показатели на България се подобряват, но рисковете пред икономиката в средносрочен и дългосрочен план остават. Около това становище се обединиха експертите от Macro Watch – група от икономисти, сформирана от Институт "Отворено общество" – София. На пресконференция в хотел “Радисън” групата представи своя доклад "Състояние на икономиката в средата на 2008 година".

Основният външен риск пред България е глобалната финансова криза, каза Георги Ангелов, старши икономист на "Отворено общество", който представи най-важните изводи от доклада. Във вътрешен план рисковете пред страната са свързани с предизборния популизъм, високата цена на петрола и забавянето на здравната реформа, изтъкна той. Георги Прохаски от Центъра за икономическо развитие определи като "особено притеснителни" обществените нагласи за увеличаване на инфлацията. "Инфлационният скок от миналата година сега не може да се повтори", каза той. Вярно е, че инфлацията в България е висока спрямо инфлацията в развитите европейски държави, но да се създават настроения за двуцифрена инфлация е вредно, допълни Прохаски.

Лъчезар Богданов от Industry Watch заяви, че краткосрочни рискове за бюджета няма. Съществуващите в дългосрочен план подобни рискове са по-скоро политически, отколкото икономически, доколкото ситуацията на непрекъснато намаляващ дълг и увеличаващ се фискален резерв и бюджетен излишък създава изкушения за "харчове в грандомански проекти", каза той. "Вместо по подобни проекти, излишъкът трябва да се инвестира в реформи – например в намаляване на данъците или в пенсионната система", заяви Богданов. За реформи в разходната част на бюджета настоя и Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. Той каза, че подобни реформи биха били болезнени "не защото няма пари за тях, а тъкмо защото има" и защото политическата нагласа те да се изразходват в ненужни за страната проекти е твърде голяма. По отношение на спрените средства по европейските фондове Ганев заяви, че българското правителство се е "опитало да харчи европейските пари както българските". "Само че, за разлика от Брюксел, който се интересува как се изразходват парите му, българското общество няма желание да контролира как правителството изразходва собствените му средства", допълни той.

Групата Macro Watch, която включва и Димитър Чобанов от Института за пазарна икономика, периодично прави оценка на състоянието на икономиката, анализира статистическите данни, сравнява ги с показателите на други страни и дефинира най-сериозните рискове за страната ни.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us