Експерти на "Отворено общество" представят система
за оценяване на средното образование в София
25.06.2008

В заседателната зала на Столичния общински съвет се проведе дискусия с директори на столични училища, посветена на въвеждането на система за оценяване в средното образование в София. Дискусията е част от съвместните инициативи на Институт "Отворено общество" и Столична община в изпълнение на стратегията за развитието на образованието в Столична община до 2015 година.

Заместник-кметът по образованието Йорданка Фандъкова даде висока оценка сътрудничеството с Институт "Отворено общество". Тя подчерта, че най-важният резултат от въвеждането на системата за оценка, разработена от експертите на Института, е да се направят реалистични планове за развитие на училищата. Това, според нея, е възможно да стане чрез включване на всички партньори в образователния процес – родители, учители, ръководен персонал и др.

Доц. Венцеслав Панчев, ръководител на екипа на Институт "Отворено общество", конструирал системата от индекси и индикатори за оценка на училищата, представи примери от пилотното приложение на модела в софийски училища. Той обоснова ключовите предимства на използваните инструменти за оценка при разработването и прилагането на училищни политики, управлението на човешките ресурси и активизирането на партньорствата на училищата с родителите, общината и други заинтересовани страни.

В края на срещата бяха набелязани конкретни стъпки за поетапно въвеждане на модела за оценка на училищата в Столична община.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us