Наблюдение на работата на общинските съвети
04.06.2008

Програма "Управление и публични политики" на Институт "Отворено общество" – София стартира втория етап на инициативата за наблюдение на работата на общински съвети в страната. Програмата ще подкрепи граждански инициативи за осъществяване на открит местен бюджетен процес и прозрачно провеждане на местни политики. Целта на Програмата е да разпространи в страната натрупания опит от наблюдението, което осъществи върху работата на Столичния общински съвет през последните години.

В края на 2007 г. Програма "Управление и публични политики" организира обучение на представители на неправителствени организации от Плевен, Бургас, Силистра и Каварна, където бяха представени инструменти и механизми за гражданско участие и наблюдение на формулирането и осъществяване на местни политики. Неправителствените организации, взели участие в обучението, ще бъдат поканени да предложат местни партньорски инициативи, които прилагат инструментите за прозрачност и открит бюджетен процес.

Тази инициатива е част от серия дейности, насочени към повишаване на прозрачността и гарантиране на участието на гражданите в процеса за взимане на решения, които Програмата провежда след началото на новия политически мандат на местните власти.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us