Целевата инвестиция в образованието има спорен ефект
23.01.2008

Целевата инвестиция от 130 милиона лева в училищното образование има спорен ефект и няма съществен принос за решаването на проблема с отпадналите в началната фаза на образованието ученици. Около това становище се обединиха участниците в дискусията, организирана от Институт "Отворено общество" – София, в рамките на която беше представен мониторинга на ефективността от правителствената целева субсидия. Обект на изследването, осъществено от Института по социология към БАН, бяха три основни програми: Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища, Националната програма за енергийна ефективност в училищата и Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителната училищна възраст (по-известна като програмата за безплатни закуски, безплатни учебници и безплатен транспорт).

"Въпреки заявката да постигат стратегически приоритети в образованието, националната програми на практика подпомагат единствено родители на определени социални групи и етноси при справянето им с бедността", каза д-р Екатерина Маркова от Института по социология, представяйки резултатите от мониторинга. Според експертите, анализирали резултатите от проучването, основната причина за отпадането на деца от образователната система е липсата на положително отношение на семейството към образованието. Според анкетираните родители обаче основната причина децата да не ходят на училище е бедността, подчерта Маркова. В заключение тя заяви, че програмата за безплатни закуски в този си вид представлява разхищение на публични финанси.

Мирослава Янова, директор на Института за маркетингови проучвания MBMD подчерта, че отпадналите от образователната система деца не са само от 1 до 4 клас. "Има отпадане на самия вход – т.е. има деца, които никога не влизат в училище". Тя каза още, че отпадналите деца не са единствено от ромския етнос, а че има тенденция за силна маргинализация и на етнически българи. Според изследванията, проведени от MBMD, анкетираните отдават най-голямо значение на безплатните учебници и най-малко – на безплатните закуски. Подобна теза защити и доц. Петя Кабакчиева, председател на настоятелството на "Отворено общество". Тя подчерта, че в този си вид целевата инвестиция рискува да промени баланса и да измести тежестта в училището от образователната към социалната функция. Почти всички участници в дискусията заявиха, че правителствените програми следва да се децентрализират, а средствата да се фокусират в районите, които изпитват истинска нужда от това.

Пълното изследване на Института по социология към БАН можете да намерите тук, а обобщените резултати – тук. Очаквайте аудио запис от дискусията, както и изходните данни от мониторинга.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us