Държавните образователни изисквания
и модернизацията на българското образование
21.11.2007

"Големият въпрос пред образованието е какво очакваме да направи то от съвременния млад човек и какви са формите, с които днес трябва да образоваме децата". Това каза Мира Янова (директор на социологическа агенция MBMD) по време на работна среща, организирана от Институт "Отворено общество" - София. Янова, заедно с Лъчезар Богданов от Industry Watch Bulgaria, бяха основни дискутанти по докладите от проект "Анализ на държавните образователни изисквания за учебно съдържание и на учебна програма по предметите Български език и Литература, История, Чужди езици, Информатика и Информационни технологии". На работната среща бяха представени анализи на Държавните образователни изисквания (ДОИ) по предметите Български език и литература (резюме можете да намерите тук) и Итория и цивилизации (резюме можете да намерите тук). Участниците в срещата, сред които имаше учители, университетски преподаватели, директори на училища и образователни експерти, обсъдиха позитивните и негативни страни на държавните образователни изисквания по споменатите учебни предмети, възможностите за тяхната промяна и допълване и тяхното изпълнение в различните типове училища.

След големия интерес от страна на експертната общност към проведената дискусия за Държавните образователни изисквания по Български език и литература и История и цивилизация, публикуваме настоящите работни тетрадки на нашия експертен екип по ДОИ, за да имат заинтересованите страни достъп до тях и да могат да използват идеите и препоръките за модернизиране на учебното съдържание. Тези документи не представляват окончателен текст за публикуване, но съдържат всички основни резултати от почти двугодишните усилия на Институт "Отворено общество" - София.

  • Анализ на ДОИ за учебното съдържание по Български език и Литература - Част 1
  • Анализ на ДОИ за учебното съдържание по Български език и Литература - Част 2
  • Анализ на ДОИ за учебното съдържание по Български език и Литература - Част 3
  • Анализ на ДОИ за убебното съдържание по История и Цивилизации - Част 1
  • Анализ на ДОИ за учебното съдържание по История и Цивилизации - Част 2
  • Анализ на ДОИ за учебното съдържание по История и Цивилизации - Част 3
  • Анализ на ДОИ за учебното съдържание по История и Цивилизации - Част 4

В началото на 2008 г. ще бъдат представени доклади от анализи на държавните образователни изисквания по Информатика и информационни технологии и Чужди езици.

 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us