Германски стипендии за млади лидери от публичния сектор
06.11.2007

 

Фондация Robert Bosch, чрез международната си програма Carl Friedrich Geordeler – Kolleg, предоставя стипендии за деветмесечен престой в Германия на 25 млади лидери от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и България. Кандидатите трябва да работят в структурите на публичната администрация, държавните предприятия или институции с общественозначима дейност в съответната държава. Целта на престоя е стипендиантите да се запознаят с начина на живот и работа в Германия, да изградят мрежи от лични контакти, както и да натрупат професионален опит и по отношение на работата в рамките на Европейския съюз. Паралелно с престоя ще бъдат организирани периодични семинарни занятия.

Подкрепата се състои от месечна стипендия, добавки за член на семейството (семеен партньор, деца), пътни разходи и застраховка, интензивна подкрепа по време на престоя и възможности за квалификация.

Стипендиантската година започва през септември 2008 г. и завършва през май 2009 г.

Краен срок за кандидатстване: 7 декември 2007 г.

Допълнителна информация за условията за участие в конкурса можете да намерите тук, формулярът за кандидатстване онлайн могат да бъдат открити на интернет адрес: http://www.goerdeler-kolleg.de

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us