Програми
Децентрализация на училищното образование

28.07.2009

В сравнение с повечето си европейски връстници, 15-годишните български ученици демонстрират много по-слабо развитие на умения и компетентности за практическо решаване на проблемни ситуации. Резултатите от международното изследване PISA от 2006 г. поставят България на предпоследно място сред страните от ЕС по качество и ефективност на образователните услуги. Освен това, в сравнение с повечето европейски държави, разходите за образование в България са по-ниски; налице са и слабости в усвояването на средствата за образование.

Това са част от констатациите в доклада "Децентрализация на училищното образование", който ще бъде представен на публична дискусия в сряда, 29 юли. Тя се организира от Институт "Отворено общество" – София и Столична община.

Според авторите на доклада високата степен на централизация и свръхрегулацията се отразяват неблагоприятно върху институции и структури, имащи отношение към управление на образованието – МОН (РИО), местна власт, училище, центрове за работа с деца, департамент за квалификация на кадри и др.

Представянето на доклада и дискусията ще се състоят в сградата на Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" от 10 часа. Още информация за събитието можете да намерите тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us