Програми
Изследване "Отпадащите роми"

08.06.2009

Кои са особеностите на образователната интеграция на ромите? Какви са предпоставките за отпадането им от системата на образованието? Какви са мерките срещу отпадането на ученици от етническите малцинства?

Отговори на тези въпроси търси изследването "Отпадащите роми", осъществено с помощта на Институт "Отворено общество" – София в рамките на проект към Националния фонд за научни изследвания към МОН. Авторите на изследването Николай Тилкиджиев, Валентина Миленкова, Камелия Петкова и Наташа Милева разкриват неизползваните резерви на държавата, неправителствените организации, местните и общинските власти за решаването на проблема.

Официалното представяне на "Отпадащите роми" ще се сътои на 9 юни, вторник, в Центъра за култура и дебат "Червената къща".

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us