Програми
Бюджетът на София - възможности и предизвикателства

28.04.2009

Програма Управление и публични политики на Институт „"Отворено общество" – София и Институтът за развитие на публичната среда организират кръгла маса на тема "Бюджетът на София - възможности и предизвикателства". Основна тема на нея ще бъдат данни за бюджета и бюджетната политика на Столична община за периода 2004-2008 г., обхващащ пълния мандат на предходния и първата година от работата на новия общински съвет, избран през есента на 2007 г.

Бюджетните показатели на столицата за разглеждания период са базирани на анализ на отчетите на общинския бюджет за 2004, 2005, 2006 , 2007 и 2008 г.,сравнени са със средните за страната стойности, както и със стойностите на следващите три най-големи по брой на населението общини в България - Пловдив, Варна и Бургас.

В дискусията, която ще се проведе на 29 април, сряда, в хотел "Радисън", ще участват експерти, представители на постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичния общински съвет и представители на неправителствения сектор.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us