Програми
Международна конференция "Турция и ЕС"

13.03.2008

Институт "Отворено общество" – София организира международна конференция на тема "Сценариите за (не)присъединяването на Турция към ЕС: перспективи и последици". Тя ще се проведе на 19 и 20 април в София.

Въпросът за това дали някога Турция ще може да се присъедини като пълноправен член към Европейския съюз (ЕС) остава открит въпреки официалното начало на преговорите за членство преди повече от две години. България, като нов член на ЕС, е изправена пред отговорността да се включи в европейския дебат за по-нататъшното разширяване на съюза и да формира своя позиция относно евентуалното присъединяването на Турция. Наличието на обща граница с Турция, както и на турско етническо малцинство с трайно политическо представителство в България, допълнително увеличава значимостта на този дебат за българското общество.

Повече подробности за целите на конференцията и нейната програма можете да намериту тук.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us