Програми
Как се изпълняват правителствените програми
в подкрепа на образованието?

22.01.2008

Институт "Отворено общество" – София организира на 23 януари 2008 г. дискусия, в рамките на която ще бъдат отчетени резултатите от правителствените програми в подкрепа на образованието. Става дума за три основни програми: Национална стратегия за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища, Национална програма за енергийна ефективност в училищата и Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителната училищна възраст (по-известна като програмата за безплатни закуски, безплатни учебници и безплатен транспорт).

По време на дискусията ще бъдат представени резултатите от осъществения с помощта на "Отворено общество" мониторинг на ефективността на тези инвестиции. Участие в разговорите ще вземат представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, директори на училища от страната, изследователи, неправителствени организации и представители на медиите.

Срещата ще започне в 10:00 ч., в хотел "Рила", зала "Адакта", трети етаж.

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us