Програми
ИНДЕКС НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Цели на проекта

Осъществяване на изследване на състоянието на гражданското общество в България. Индексът на гражданското общество се провежда в повече от 60 страни по света, като предстоящото изследване е второ за България (предишното е осъществено от Болкан Асист в периода). Изследването цели чрез количествени и качествени методи да отговори на основни въпроси за развитието на гражданското общество в България в сравнителен аспект

Средства за реализирането на проекта

 • Споразумение между Институт "Отворено общество" – София и СИВИКУС за осъществяване на проекта
 • Споразумение за сътрудничество между ПРООН и Институт "Отворено общество" – София
 • Формиране на екип за реализиране на основните дейности
 • Формиране на Консултативен съвет от експерти
 • Идентифициране на основни проблеми в национален аспект
 • Събиране на вторични данни за гражданското общество в страната
 • Количествени изследвания
 • Регионални фокус-групи
 • Публично обсъждане и представяне на данните от проучванията
 • Обобщаване на данните и препоръките в доклади
 • Формиране на конкретни препоръки по отделните проблемни области

Статус на проекта

Приключил

Резултати

Доклад "Гражданското общество в България: Гражданска активност без участие" (на български и на английски език)

Новите лица на гражданското общество в България

Експерти и Партньори

 • Ася Кавръкова, програмен директор, Институт "Отворено общество" - София
 • Елица Маркова, програмен директор, Институт "Отворено общество"- София
 • Десислава Христова, координатор, Институт "Отворено общество"- София
 • Диана Андреева, консултант, Екип Варианти +
 • Алексей Пампоров, социолог, Институт "Отворено общество"- София

Финансиране

Институт "Отворено общество" - Европа
Програма на ООН за развитие – България

Лице за контакт

Десислава Христова: dhristova@osi.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us