Програми
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ РОМИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Цели на проекта

Стажантската програма към Народното събрание на Република България има за цел да насърчи равноправното участие на ромите в социалния и политическия живот на България. Програмата създава реална възможност за млади роми, с интереси в областта на политиката и публичната администрация, да се запознаят с начина, по който функционира българския парламент. С участието си в дейността на Парламента, стажантите изграждат своите познания относно изработването и приемането на българското законодателство, вземането на решения, политическата дейност и работата в държавните институции. Натрупания опит по време на стажа спомага за популяризиране на дейността на Народното събрание сред непосредствените професионални и социални контакти на участниците в програмата.

Средства за реализирането на проекта

Стажантската програма комбинира обучителни сесии, посещения на парламентарни заседания, заседания на комисии, приемни на народни представители и индивидуални разработки по определени теми.

Статус на проекта

В процес на реализация

Развитие на проекта

Първата стажантска програма бе реализирана през 2006 г. по инициатива на Институт "Отворено общество" – София и Националния демократически институт - България. Поради значителния интерес към програмата и с помощта на изграденото ефективно сътрудничество между ИОО, НДИ и Народното събрание, инициативата бе продължена и през 2007 г. През изминалата година стажантите имаха възможността да посещават приемните на депутати в различни градове из цялата страна, както и да присъстват на парламентарни заседания и заседания на комисии. ИОО и НДИ разработват нов формат за провеждане на стажантската програма през 2008 г., който ще даде възможност на бъдещите стажанти да участват в програмата, развивайки своите предврително изявени интереси и опит в разработването на публични политики.

Резултати

18 участници успешно завършиха стажантската програма през 2006 и 2007 г. По-голяма част от стажанти са политически ангажирани – трима работят като експерти и съветници в столична и други общини, петима се кандидатираха за общински съветници по време на местните избори през 2007 г., а един за кмет на община. Друга част от участниците в стажантската програма са ангажирани в гражданския сектор.

Експерти и Партньори

Национален демократически институт
Народно събрание на Р България

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София
Национален демократически институт

Лице за контакт

Камелия Димитрова
kdimitrova@osf.bg

Мария Методиева
mmetodieva@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us