Програми
НАЦИОНАЛЕН ДЕБАТ НА ТЕМА "КАКВА ЕВРОПА ИСКАМЕ"

Цели на проекта

  • Да се организира национален дебат "Каква Европа искаме", част от пан-европейския дебат "Европейски граждани за бъдещето на Европа" с участието на граждани от 27-те държави-членки на ЕС, в който (представителна извадка на) българските граждани да обменят мнения по въпроса "Каква Европа искаме?";
  • В рамките на националния дебат да се набележат предложения за решаване на тези предизвикателства пред ЕС, които участниците идентифицират като най-сериозни;
  • На базата на тези предложения да се изработи "Визия на българските граждани за бъдещето на Европа"
  • Да се излъчи български представител в изработването на обща "Визия на европейските граждани за бъдещето на Европа", която да се предостави на отговорните за бъдещето на Европа органи, най-вече Европейския парламент.

Средства за реализирането на проекта

  • Финансиране на националния дебат "Каква Европа искаме?"; дебатът се организира и провежда в България от Центъра за либерални стратегии - София;
  • Финансова подкрепа за участието на български представители в изработването на обща "Визия на европейските граждани за бъдещето на Европа";
  • Партньорско споразумение за финансиране на националния дебат между институт "Отворено общество" – София и Фондация "Крал Бодуен", Холандия основен спонсор на пан-европейския дебат.

Статус на проекта

Приключен

Резултати

Експерти и Партньори

  • Център за либерални стратегии – София, организатор на дебата в България
  • Фондация "Крал Бодуен", основен спонсор на пан-европейския дебат

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Ружа Смилова
rsmilova@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us