Програми
НАЦИОНАЛЕН ДЕБАТ (Deliberative Poll®)
"ПОЛИТИКИ КЪМ РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

Цели на проекта

 • Да се организира национален дебат (Deliberative Poll®) на тема "Политики към ромите в България". Основната цел на проекта е представителна извадка от населението в България да обсъди алтернативни политики за разрешаване на проблемите на ромската общност в страната. На базата на това обсъждане да се формулират въпроси и конкретни предложения относно тези политики, които да се поставят на вниманието на отговорни за решаването на тези проблеми представители на местната и централната власт, както и да бъдат запознати с тях основните политически партии в България;
 • Да се проучат обществените нагласи в страната относно:
  - отношението към представителите на различните етнически групи и ромите по-специално;
  - подкрепата за предлаганите алтернативни политики за решаване проблемите на
  ромската общност;
 • Да се установи запознатостта на гражданите с конкретни факти, проблеми и състояние на ромската общност в България;

Средства за реализирането на проекта

 • Участие във финансирането за провеждането на национален дебат (Deliberative Poll®) "Политики към ромите в България", в който 255 български граждани (представителна извадка на населението) след запознаване с изготвен от експерти в съответните области информационен материал, да обсъдят три основни теми – жилищни, наказателни и образователни политики за разрешаване проблемите на ромската общност в България;
 • Изработване от екип експерти с ръководител Йонко Грозев, програмен директор в Център за либерални стратегии , на информационен материал, в който да се представят възможните алтернативни политики (с техните предимства и недостатъци) за решаване на тези проблеми;
 • Социологическо проучване за установяване на обществените нагласи към тези проблеми;
 • Партньорско споразумение с Център за либерални стратегии и със социологическа агенция "Алфа Рисърч" за организиране и провеждане на Националния дебат, за експертно изготвяне на използвания в него информационен материал и за провеждане на съпътстващите дебата социологически проучвания;
 • Партньорско споразумение за медийно отразяване на Националния дебат с Българската национална телевизия

Статус на проекта

Приключен

Резултати

Експерти и Партньори

 • Професор Джеймс Фишкин от Станфордския университет в САЩ (http://communication.stanford.edu/faculty/fishkin.html)), автор на концепцията и носител на търговската марка Deliberative Polling®
 • Професор Роберт Лъскин
 • Екип от български експерти по политики към ромите, координиран от Центъра за либерални стратегии и ръководен от Йонко Грозев, програмен директор в този център;
 • Център за либерални стратегии
 • Социологическа агенция "Алфа Рисърч"
 • Българска национална телевизия

Финансиране

 • Институт "Отворено общество" – София
 • Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
 • Балкански тръст за демокрация
 • Фондация "Крал Бодуен"
 • Институт "Отворено общество" – Будапеща
 • Фондация Рене Б. Фишер
 • Европейски център за права на ромите – Будапеща
 • Програма за развитие на Обединените нации
 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Лице за контакт

Ружа Смилова
rsmilova@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us