Програми
КРИЗАТА В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА: ЦИКЪЛ ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ

Цели на проекта

  • Да инициира обществен дебат по въпросите за това какво се случва в демокраците на Централна и Източна Европа след присъединяването на страни от този регион към Европейския съюз.
  • Да допринесе за търсенето на максимално информиран и премерен обществен отговор на съпътстващите този процес на успешно присъединяване тревожни явления (надигане на вълна от популизъм, политическа нестабилност, криза на традиционното политическо представителство, социални напрежения и др.)

Средства за реализирането на проекта

  • Споразумение между институт "Отворено общество" – София и Център за култура и дебат "Червената къща" - София за организиране на цикъл от 10 публични лекции (с последващо всяка от тях публично обсъждане) на теми, свързани с кризата в ЦИЕ след присъединяването на тези страни към ЕС.
  • Покана към изтъкнати интелектуалци, обществени фигури и експерти от страните на ЦИЕ да изнесат публични лекции в София, в които да анализират причините, последствията и пътищата за решаване на наблюдаваната в повечето страни от региона политическа и социална криза.
  • Осигуряване на максимално медийно присъствие на поканените лектори и медийно отразяване на публичните лекции - чрез разгласяване на събитията и предложения за осъществяване на интервюта с лекторите, отправени до всички медии.

Статус на проекта

В процес на реализация

Развитие на проекта

Междинен доклад за реализацията на проекта до края на юни 2007 г.

Експерти и Партньори

  • Ружа Смилова, експерт-стипендиант на Институт "Отворено общество" – София, координатор на проекта от страна на Институт "Отворено общество"- София:
  • Център за култура и дебат "Червената къща" - София

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Ружа Смилова
rsmilova@osf.bg

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us