Програми
КОНСТРУИРАНЕ НА ЕТНИЧЕСКАТА ГРУПА КАТО ОБЕКТ НА ПОЛИТИКИ

Цели на проекта

Настоящият проект се ражда като отговор на две разбирания:

  • че наистина ефективни политики в тази област се нуждаят от сериозното теоретично осмисляне на етническата група като социална реалност в едно либерално общество;
  • и че досегашните усилия в тази област, както в България, така и глобално – са недостатъчни.

Средства за реализирането на проекта

Институт "Отворено общество" - София кани осем утвърдени социални учени – Живко Георгиев, Мая Грекова, Антонина Желязкова, Илия Илиев, Петя Кабакчиева, Деян Кюранов, Стефан Попов и Красен Станчев, всеки един с опит в работата по проблемите на малцинствата в България. Експертите ще се събират в семинарен формат, за да дискутират възможни подходи към осмислянето на етническата група и политиките към нея.

Статус на проекта

В процес на реализация

Развитие на проекта

До момента са проведени 7 срещи на експертната група, като на всяка от тях един от участниците е представил свои материали/текст. Предстоят последните две заключителни срещи, медиатизирането на проекта, научна конференция с участието на експертите от групата.

Резултати

В рамките на работата в групата всеки от експертите ще представи проект за текст. Завършените текстовете ще бъдат публикувани в сборник, а резултатите от дискусиите - представени на конференция в края на проекта (май – юни 2007).

Експерти и Партньори

Живко Георгиев
Мая Грекова
Антонина Желязкова
Илия Илиев
Петя Кабакчиева
Деян Кюранов
Стефан Попов
Красен Станчев

Финансиране

Институт "Отворено общество" - София

Лице за контакт

Климент Дичев
kdichev@osf.bg


 

Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us