Програми
ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ: ПИЛОТНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МОДЕЛА "БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ"

Цели на проекта

Проектът си поставя за цел да допринесе за промяната на нормативната уредба и осъществяване на практика на правото на достъп до правна помощ.

Конкретните задачи на проекта са:

  • Събиране и анализ на информация за системата за предоставяне на правна помощ от служебно назначаваните защитници и повереници;
  • Натрупване и обработка на количествена и качествена информация за процеса на предоставяне на правната помощ при служебна защита;
  • Изпробване на алтернативен модел за предоставяне на правната помощ чрез т.нар. Бюро за правна помощ;
  • Анализ на плюсовете и минусите на алтернативните варианти за подобряване на правната помощ и формулиране на публични политики, чрез които да се приложи алтернатива

Средства за реализирането на проекта

За целите на проекта в гр.В. Търново беше открито уникална за страната структура - Бюро за правна помощ.

Статус на проекта

Действащ

Развитие на проекта

Бюрото за правна помощ (БПП)в гр. Велико Търново функционира като доставчик на правна помощ и допринася за постоянното оптимизиране на правната помощ в България. Данните от функционирането на БПП позволяват да се направи детайлен анализ както за търсенето на правна помощ, така и за минималните стандарти и нива на дейността по адвокатската защита, изискуемите дейности и пр.

С оглед администрирането на проекта в края на 2005 г. БПП се преобразува в адвокатско дружество, включващо петима адвокати, предоставящи правна помощ. Адвокатите се вписаха в регистъра по Закона за правната помощ (ЗПП) и в регистъра на дежурните адвокати.

Резултати

За календарната 2005 г. в БПП е поело 535 нови дела, от които 251 наказателни дела, по които първа инстанция е районен съд, 71 следствия, 62 споразумения с прокуратурата и т.н. Общо от учредяването на БПП до средата на 2006 г. са поети 1256 дела.

В значителна част новият Закон за правната помощ, който влезна в сила на 1 януари 2006 г., стана факт благодарение на активното включване на Институт "Отворено общество" - София в реформата на правната помощ в България.

Експерти и Партньори

Министерство на правосъдието
Национално бюро за правна помощ
Висш адвокатски съвет
Адвокатски съвет Велико Търново
адв. Даниела Доковска
адв. Йонко Грозев
проф. Екатерина Трендафилова

Финансиране

Институт "Отворено общество" – София
Open Society Justice Initiative


Лице за контакт

Иванка Иванова
iivanova@osf.bg

Мартин Граматиков
mgramatikov@osf.bg


Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us