Програми
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ

Програма "Образователни политики" има за цел да развива и осъществява политики в областта на началното, средното и висшето образование и да насърчава участието на гражданите в процеса на взимане на решения, отнасящи се до реформата в тази сфера. Програмата работи за повишаване на качеството на образованието в България и за осигуряване прозрачност на разходите и инвестициите за образование.
НОВИНИ
СЪБИТИЯ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us