Програми
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

От 01.01.2007 г. програмите "Европейска интеграция и регионална стабилност" и "Гражданско общество" са обединени в Програма "Европейски политики и гражданско участие", чиято дейност надгражда постигнатите резултатите и опита по тези две програмни направления. Промяната във фокуса и подходите в дейността отразява новия контекст, свързан с пълноправното членство на България в ЕС и необходимостта от развиване на граждански капацитет за ефективно влияние върху процеса на формиране на политики на европейско ниво през призмата на българския обществен интерес.
НОВИНИ
СЪБИТИЯ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us