Програми
ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ

Приоритет на Програма "Управление и публични политики" е формирането на активни, обществено ангажирани и прогнозируеми политики за развитие на България в контекста на членството й в ЕС.
НОВИНИ
СЪБИТИЯ

ЗАПИСИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us