Програми
ПРОГРАМА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ

Програма "Обществен дебат" е оперативна програма на Институт "Отворено общество" – София за стимулиране и подкрепа на публични дебати и гражданско участие при формирането на общественозначими политики и стратегически виждания.
НОВИНИ
СЪБИТИЯ

ЗАПИСИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us