Програми
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ

Програма "Европейски политики и гражданско участие" съдейства за пълноценното интегриране на България в ЕС, както и за укрепването на капацитета българските институции и граждани да прилагат общите европейски политики и да участват в тяхното формиране. Програмата комбинира изследователски и аналитични подходи с дейности по застъпничество и мониторинг върху релевантните институции. Програмата осъществява дейността си в партньорство с широк кръг неправителствени организации, публични институции и експерти на национално и европейско ниво.
НОВИНИ
СЪБИТИЯ

ЗАПИСИ
Programmes About OSI News Priorities Experts Publications Links Mission Founder Trustees Staff Annual Report Financing Contract Us